ความหมายของ "โลโก้ - การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"

ฝ่ามือสีน้ำตาลแดง : การสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เริ่มต้นมาพร้อมๆกับการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์ สีน้ำตาลแดงคือสีของชีวิต อันเป็นสีเริ่มต้นของการมีชีวิต
กนกสีทองที่ใจกลางฝ่ามือ : กนกคือลวดลายเลียนแบบใบไม้หรือเปลวเพลิง คือ การสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนธรมชาติด้วยวัฒนธรรมและด้วยฝีมือของมนุษย์ สีทองคือสีของความมั่งคั่ง ความรุ่งเรืองอย่างประเทศตะวันออก
สีเขียว : ความสดใสและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแบบป่าเขตร้อน
          ฝ่ามือสีน้ำตาลแดงมีกนกสีทองที่ใจกลางฝ่ามือ บนพื้นสีเขียว เหนือคำ Creative Tourism Thailand จึงหมายถึง "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านประสบกสรณ์ตรง เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อความสมดุลย์ในเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม"
 
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม...งานแถลงข่าวโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Thailand
         ภาพบรรยากาศภายในงานแถลงข่าว "โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Thailand" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมเอเชีย ภายในงานยังมีสาธิตการทำเครื่องสังคโลก การทำพระพิมพ์ดินเผา การทำต้นผึ้ง และการทำผ้าห่มนวมฝ้าย

 
ข่าวท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

“อพท. ร่วมกับ มธ. ประกาศพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หวังท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อชุมชนยั่งยืน”
         องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างสมดุลของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันแถลง....

 
สื่อประชาสัมพันธ์


สื่อสิ่งพิมพ์ 

อพท. จับมือ มธ. วางโมเดลท่องเที่ยวสร้างสรรค์-ชุมชนยั่งยืน

คอลัมน์ : อพท. dasta storiesสื่อสิ่งพิมพ์ 

อพท. จับมือ มธ. ร่วมมือทางวิชาการพัฒนามท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อชุมชนยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ


 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

พื้นที่พิเศษเลย

กิจกรรม... เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ สพพ.5
Creative Culture - Creative Nature
"ดอกฝ้ายห่มหนาว (ผ้านวม) ธรรมะ (ต้นผึ้ง) ห่มใจ" 
(จ.เลย) 3 วัน 2 คืน

พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร


กิจกรรม...เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ สพพ.4
Creative Kingdom - Creative City "จากดินสู่ดวงดาว"
(อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสันาลัย-กำแพงเพชร) 3 วัน 2 คืน

คลิ๊กอ่าน !
 
MULTIMEDIA

 
แหล่งความรู้ที่น่าสนใจ  

  • องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
  • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  • ต้นผึ้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  • ผ้าห่มนวมฝ้าย อ.เชียงคาน จ.เลย
  • พระพิมพ์ดินเผา อ.นครชุม จ.กำแพงเพชร
  • เครื่องสังคโลก ต.เมืองเก่า จ.สุโขทัย
 
Facebook Fanpage
 
Weather Report
 
Visitors